Oddział Fundacji Jesus Christ Security „Chrześcijański Ośrodek Pomocy ARKA” w Boguszowie – Gorcach, ul. Kołłątaja 6

Zapraszamy osoby potrzebujące pomocy do naszego ośrodka!!!

Z punktu widzenia chrześcijańskiego nie różnicujemy problemów, mamy świadomość, że po prostu używamy różnych metod by o nim zapomnieć, są to: alkohol, narkotyki, leki, sex, depresje, pracoholizm, uzależnienie od stresu, negatywne nastawienie itp.
Nie koncentrujemy się na żadnych technikach terapeutycznych, a dajemy sobie czas na poznanie Tego, który z naszym problemem sobie poradzi to jest osoby Jezusa Chrystusa.

Jedyną barierą w kwestii przyjęcia jest niedostosowanie budynku, w którym ma siedzibę ośrodek dla osób niepełnosprawnych ruchowo, hospitalizowanych itp. Wiek, płeć, problem, brak finansów nie jest przeszkodą w przyjęciu do ośrodka.
Pobyt w ośrodku trwa rok, potem zachęcamy, ale nie wywieramy presji, aby podopieczny został z nami jeszcze na jakiś czas tzw. „okres hostelu”.
Po ukończeniu programu podopieczny na swoje życzenie może z nami pozostać tak długo jak chce i brać udział oraz angażować się w życie fundacji.
Naszym marzeniem jest, aby każdy podopieczny posiadający potencjał do pomagania innym został w ciągu 3 lat liderem.


Program terapii skonstruowany jest na trzech nurtach tematycznych:

  1. Sieroctwo
  2. Synostwo
  3. Ojcostwo

Warunkiem przyjęcia jest zapoznanie się z regulaminem ośrodka i jego zaakceptowanie.

Kontakt z osobą odpowiedzialną za przyjęcie do ośrodka: Andrzej Orczykowski tel. stacjonarny (74) 844 93 25 w godzinach 06.00 do 22.30 lub tel. komórkowy +48 503 438 106.


Nasza jedyna prośba to zróbcie kochani co w Waszej mocy, żeby ludzie których wysyłacie do nas mieli dokument tożsamości lub choćby zrobione zdjęcia do dowodu osobistego. Jeżeli jest to możliwe to w lokalnych MOPS, GOPS lub OPS porozmawiajcie o możliwości finansowania pobytu podopiecznego w ośrodku. Często ma takie możliwości lokalny kościół, praca którą wykonujemy jest praca kościoła. Wysokość miesięcznych opłat ustaliliśmy na poziomie 500 PLN miesięcznie. Finansowanie podopiecznego nie jest jednak warunkiem przyjęcia do ośrodka. Niestety musimy pokryć koszty wyżywienia, energii elektrycznej, wody, gazu, telefonów itp. 10 lat pracujemy jako wolontariusze. ZAPRASZAMY!!!