Fundacja Jesus Christ Security powołana został 17.10.2007 r. w Wałbrzychu aktem notarialnym, w którym jest oświadczenie o ustanowieniu fundacji.


05.03.2008 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego postanowił:

„Wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000299684 Fundację Jesus Christ Security.”

– W 2010 r. fundacja uzyskuje status Organizacji Pożytku Publicznego.
22.01.2010r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego postanowił wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego fakt nadania fundacji statusu Organizacji Pożytku Publicznego.


Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, 1 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz statutu.

Fundacja posiada 38 oddziałów w Polsce, 2 na Ukrainie, 1 w Niemczech, 1 we Francji, 1 w San Salwador i 1 w Kolumbii.

Fundacja Jesus Christ Security od marca 2008 r. działa w sektorze zdrowia i opieki społecznej. Powołana została do  zwalczania zagrożeń i skutków wykluczenia społecznego

Oddziały Fundacji Jesus Christ Security:

Przedsiębiorstwo Fundacja Jesus Christ Security ma adresy:

 • Oddział Fundacji Jesus Christ Security – Chrześcijański Ośrodek Pomocy Społecznej Z Siedzibą W Koszalinie; regon 02070574200060; województwo ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat m. Koszalin, gmina m. Koszalin, miasto Koszalin, ulica ul. Morska 69/6.
 • Oddział Fundacji Jesus Christ Security Chrześcijański Ośrodek Pomocy Społecznej W Stargardzie Szczecińskim; regon 02070574200100; województwo ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat stargardzki, gmina Stargard Szczeciński, miasto Stargard, ulica ul. Władysława Sikorskiego 12/2/.
 • Oddział Fundacji Jesus Christ Security – Chrześcijański Ośrodek Pomocy Społecznej Z Siedzibą W Woli Piotrowej; regon 02070574200078; województwo PODKARPACKIE, powiat sanocki, gmina Bukowsko, miasto Wola Piotrowa, ulica 34/.
 • Oddzial Fundacji Jesus Christ Security – Chrześcijański Ośrodek Pomocy Społecznej Z Siedzibą W Poznaniu; regon 02070574200046; województwo WIELKOPOLSKIE, powiat m. Poznań, gmina Poznań-Wilda, miasto Poznań, ulica ul. Pamiątkowa 25/3.
 • Oddział Fundacji Jesus Christ Security-Chrześcijański Ośrodek Pomocy Społecznej Z Siedzibą W Strzelinie; regon 02070574200039; województwo DOLNOŚLĄSKIE, powiat strzeliński, gmina Strzelin, miasto Strzelin, ulica ul. Oławska 13/.
 • Oddział Fundacji Jesus Christ Security – Chrześcijański Ośrodek Pomocy Z Siedzibą W Sianowie; regon 02070574200085; województwo ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat koszaliński, gmina Sianów, miasto Sianów, ulica ul. Koszalińska 10/.
 • Oddział Fundacji Jesus Christ Security – Chrześcijański Ośrodek Pomocy Społecznej Z Siedzibą W Ostrowie Wielkopolskim; regon 02070574200118; województwo WIELKOPOLSKIE, powiat ostrowski, gmina Ostrów Wielkopolski, miasto Ostrów Wielkopolski, ulica ul. Prądzyńskiego 3/.
 • Oddział Fundacji Jesus Christ Security – Chrześcijański Ośrodek Pomocy „Arka” Z Siedzibą W Boguszowie-Gorcach; regon 02070574200021; województwo DOLNOŚLĄSKIE, powiat wałbrzyski, gmina Boguszów-Gorce, miasto Boguszów-Gorce, ulica ul. Hugo Kołłątaja 6/.
 • Oddział Fundacji Jezus Christ Security-Chrześcijański Ośrodek Pomocy Z Siedzibą W Kielcach; regon 02070574200132; województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE, powiat m. Kielce, gmina m. Kielce, miasto Kielce, ulica ul. Henryka Sienkiewicza 3/5.
 • Oddział Fundacji Jezus Christ Security-Chrześcijański Ośrodek Pomocy Społecznej Z Siedzibą W Boguszowie-Gorcach; regon 02070574200140; województwo DOLNOŚLĄSKIE, powiat wałbrzyski, gmina Boguszów-Gorce, miasto Boguszów-Gorce, ulica ul. Mariana Buczka 35/.
 • Oddział Fundacji Jesus Christ Sekurity-Chrześcijański Ośrodek Pomocy Społecznej; regon 02070574200053; województwo MAZOWIECKIE, powiat m. Radom, gmina m. Radom, miasto Radom, ulica ul. Warzywna 23/.
 • Oddział Fundacji Jesus Christ Security Chrześcijański Ośrodek Pomocy Społecznej Z Siedzibą W Bydgoszczy; regon 02070574200157; województwo KUJAWSKO-POMORSKIE, powiat m. Bydgoszcz, gmina m. Bydgoszcz, miasto Bydgoszcz, ulica ul. Orla 31/.
 • Oddział Fundacji Jesus Christ Security Chrześcijański Ośrodek Pomocy Społecznej W Stargardzie Szczecińskim; regon 02070574200100; województwo ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat stargardzki, gmina Stargard, miasto Stargard, ulica ul. Władysława Sikorskiego 12/2/.
 • Oddział Fundacji Jesus Christ Security – Chrześcijański Ośrodek Pomocy Społecznej Z Siedzibą W Cieszynie; regon 02070574200125; województwo ŚLĄSKIE, powiat cieszyński, gmina Cieszyn, miasto Cieszyn, ulica ul. Zagrodowa 20/.
 • Oddział Fundacji Jesus Christ Security Chrześcijański Ośrodek Pomocy Społecznej W Świebodzinie; regon 02070574200092; województwo LUBUSKIE, powiat świebodziński, gmina Świebodzin, miasto Świebodzin, ulica pl. Jana Pawła II 5/9/.