Nasze Motto

Fundacja Jesus Christ Security za motto swojej działalności przyjęła słowa Amadeo Modigliani’ego:


„Życie jest darem, od nielicznych dla wielu, od tych, którzy wiedzą i mają, dla tych, którzy nie wiedzą i nie mają.”

Amadeo Modigliani


Słowa te charakteryzują działania fundacji, która za najcenniejszy dar uważa zgodnie z chrześcijańskimi wartościami życie człowieka. Bez względu na stan zdrowia, stan posiadania itp. każdy człowiek je posiada i może wnieść poprzez nie wartości do życia innych ludzi. Dlatego wszystkie placówki fundacji charakteryzuje brak barier przy przyjmowaniu podopiecznych. Ludzie pracujący w fundacji zawsze mają coś do dania innym, dla tych ludzi to obraz Boga zawarty w nich, pochylonych nad innymi potrzebującymi pomocy.

Nasze Wartości

Fundacja ma charakter chrześcijański i opiera się na wartościach biblijnych. Fundacja przyjęła ponaddenominacyjny charakter skupiając w swoich szeregach ludzi z różnych kościołów, denominacji, grup wyznaniowych.

Wartość, która temu przyświeca, znaleźć można w słowach: „,W sprawach zasadniczych – prawda, w sprawach drugorzędnych – mądrość, we wszystkim – miłość.


Wartości, które określili liderzy w fundacji, to: miłość, prawda i mądrość.

Filozofię tych działań można znaleźć w jeszcze jednym zdaniu, którym fundacja kieruje się na co dzień: „Jedność chrześcijaństwa mimo jego różnorodności”.
W dzisiejszym świecie pełnym podziałów niełatwo jest o jedność, a tym bardziej w kluczowych sprawach, trudno o wyważenie pomiędzy wolnością a mądrością, tak aby pojęcie wolności nie ograniczało życia człowiekowi.

Wartości operacyjne fundacji dotyczą następujących obszarów:

  • etyki chrześcijańskiej – robienia właściwych rzeczy;
  • tworzenie chrześcijańskich wzorców (szczególną rolę przypisuje się tutaj pracownikom fundacji, są to ludzie o różnorodnych kwalifikacjach, ale podstawowym wyznacznikiem ich postępowania są biblijne wysokie standardy moralne);
  • chrześcijańskich relacji międzyludzkich – rozwijania wzajemnego zaufania i szacunku;
  • chrześcijańskiego sukcesu – kierowania przynoszącą chrześcijańskie owoce, zysk społeczny i dobrze zarządzaną organizacją;
  • uczenia się – ciągłego chrześcijańskiego wzrostu, zadawania pytań i rozwoju.

Wizja

W wizji fundacji zadane zostały następujące pytania:

  • Jakie są możliwości i kompetencje fundacji w wybranym sektorze (bariery)?
  • Kto będzie klientem fundacji i jakie są ich potrzeby?
  • Czy fundacja jest w stanie zaspokoić te potrzeby?
  • Jakie organizacje zaspokajają te potrzeby i czy traktują się one jako konkurencja?
  • Co trzeba uczynić, aby wejść na rynek i na nim się utrzymać?